Du skal logge ind for at skrive en note

Tal & skriv! er tænkt som inspiration til undervisningen i skriftlig kompetence på de gymnasiale uddannelser. Den henvender sig til eleverne, men er også ment som et idékatalog til læreren.

Vi forstår skriftlig kompetence som evnen til at kunne videregive sine tanker og overvejelser i en skriftlig form, der er hensigtsmæssig i sammenhængen, og som forstås af læseren. Det indebærer:

  • at man er genrebevidst – ved, hvornår man skal skrive på hvilken måde.
  • at man kan bruge sproget og dets nuancer.
  • at man kan formulere sig klart og korrekt.

Læs mere om ibogens formål, indhold og anvendelse mv. i Til lærere og Til elever.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761626806. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018