Hvem er bogen skrevet til?

Den, der ikke bøjer sig ærbødigt for sproget og sparker det opfindsomt i røven samtidig, er ganske enkelt ikke værd at snakke med.

– sagde forfatteren Klaus Rifbjerg, da han den 24/10 2001 modtog Modersmåls-prisen Note. Bogen her er skrevet til dig, der gerne vil være mere værd at snakke med – også skriftligt. Det vil sige til dig, der gerne vil kunne skrive, så andre har lyst til at læse det, og kunne skrive i en form, der passer til dit formål.

Hvilken læser skriver du til? Under hvilke omstændigheder? Hvad vil du opnå? Hvad skal læseren bruge din tekst til? Svarene på disse spørgsmål skal styre dit valg af genre – og dermed dit valg af indhold, fokus, struktur og sprog.

En bog til fremtiden

I en gymnasial uddannelse træner du både de genrer, du skal bruge som aktiv borger i et demokratisk samfund, og de faglige genrer, du skal bruge på en videregående uddannelse eller i dit arbejdsliv. Derfor skal du udvikle din evne til:

  • at lytte til sproget – at opleve det og undersøge det, i hverdagen og når du læser.
  • at lære af andre tekster – dine egne, din gruppes, din lærers, journalisternes, forfatternes.
  • at tænke på læseren og formålet – at træffe det rigtige valg af genre, både når du taler, og når du skriver.
  • at skrive sammen med andre – at kunne modtage og give respons, at forbedre din tekst, at rette den til efter andres krav og behov, at respektere deadlines.
  • at skrive med stil – at vurdere i hvert enkelt tilfælde, i hvor høj grad du bør bøje dig ærbødigt og respektere rammerne eller kan sparke løs med din sproglige personlighed og opfindsomhed.

Genrer som byggeklodser

Bogens tredeling viser dig vejen fra de første og enkle frem til de mere og mere sammensatte teksttyper og opgaver. Den lærer dig at betragte genrerne som et system af byggeklodser – når du mestrer de enkelte klodser og deres anvendelse, er det nemmere at lære at sætte dem sammen til et hus, at bruge dem til at skrive en større opgave.

Det er derimod meget svært at bygge et hus, hvis man kun har et fotografi at bygge efter og ingen viden om materialerne. For eksempel træner du i bogens første del beskrivelse og argumentation. I bogens anden del lærer du at bruge de to genrer som byggeklodser til at skrive et essay.

Fra privat til professionel skrivning

I løbet af din gymnasiale uddannelse skal du udvikle dig fra at skrive privat til dine venner, din familie eller din lærer, til at skrive professionelt til en læser. Derfor får du følgende råd med fra en lærebog for journalister. Selv om journalisten taler om "historien", gælder de gode råd alle tekster, også dine opgaver.

TÆNK PÅ LÆSEREN

Skriv ikke, før du ved, hvad du vil med historien

Tænk på, at læseren ikke ved det, du nu ved om emnet

Skriv ikke noget, du ikke har forstået

Sørg for at have overblik, så gentagelser og selvmodsigelser undgås

Hold den røde tråd, som historiens vinkel lægger op til

Rejs ikke spørgsmål, som historien ikke kan besvare

Vær præcis og klar i sproget

Vis så vidt muligt i stedet for at fortælle

Læg korte citater, eksempler og beskrivelser ind i historien

Sørg for at stimulere læserens nysgerrighed undervejs i historien

Fremlæg en overbevisende dokumentation

TÆNK PÅ LÆSEREN

(Mogens Meilby: Journalistikkens grundtrin, Forlaget AJOUR 1996, s. 246).

ISBN: 9788761626806. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018