Lær af mestrene

Kapitlerne opfordrer dig til at veksle mellem at iagttage andres tekster og at skrive selv. Du er ikke født med at kende de forskellige genrers muligheder og begrænsninger – og du skal helst kunne blive ved med livet igennem at udvikle din skrivekompetence, også uden en lærer ved din side. Så gå i mesterlære hos de gode skribenter, læs ikke kun for at opleve, hvad de skriver, men også for at lægge mærke til hvordan:

Read, read, read … Just like a carpenter who works as an apprentice and studies the master. Read!" (William Faulkner, amerikansk forfatter, 1897-1962).

Opgaver træner dine evner

Du behøver ikke læse bogen og løse opgaverne fra ende til anden. Du kan, hvis du har brug for det, springe frem og tilbage mellem niveauerne eller finde flere opgaver til et bestemt niveau under Supplerende opgaver.

I mange af denne bogs opgaver skal du skiftevis lytte og skrive eller tale og skrive, og i nogle af kapitlerne er der opgaver, der kun skal løses mundtligt. Dels hjælper den mundtlige fremstilling dig til at tænke på læseren: på den eller de tilhørere, der sidder lige foran dig og bliver begejstrede, falder i søvn, spørger interesseret. Dels bliver du bevidst om forskellene mellem den mundtlige og den skriftlige fremstilling – forskelle, som i øvrigt er under nedbrydning i nye hverdagsgenrer som chat, e-mail, SMS.

Lær af hinanden

Opgaverne er lagt an på at blive skrevet i samarbejde med andre. Det kan være et fællesskab om førskrivefasens idéudvikling, om redigering, om sammenskrivning til et fælles produkt. Det kan være i forbindelse med projektarbejde. Og det kan være en dialog med din skrivemakker eller med læreren. For at et sådant samarbejde skal fungere, skal teksterne være tilgængelige for gruppen og læreren – i en mappe eller i en elektronisk konference. Du skal altså vænne dig til, at de tekster, du skriver, ikke er private. De er en del af din og gruppens læreproces – I skal kunne følge jeres egne og hinandens fremskridt igennem undervisningsforløbet.

I skal også have et fælles sprog til at tale om opgaverne. Derfor indgår det i opgaveformuleringerne til bogens opgaver, hvad I skal lægge vægt på undervejs og i redigeringen af den færdige tekst. Følgende fire elementer er centrale:

  • Sprog – både korrekthed, variation og opfindsomhed
  • Struktur – fokus og komposition, også i forhold til genren
  • Emnebehandling – tekstlæsning, dokumentation, argumentation, udvælgelse af stof
  • Selvstændighed – viden og alsidighed, både faglig og personlig.

Hjælp hinanden

En tekst er sjældent generelt god eller dårlig. Den kan f.eks. godt have et udmærket indhold, være stærk i emnebehandling og selvstændighed, men være uheldigt formuleret, være svag i sprog og struktur. Derfor skal I være præcise og konkrete, når I vurderer og rådgiver – både andre og jer selv: I skal lære at finde og forholde jer til både stærke og svage sider ved en tekst eller en opgave.

ISBN: 9788761626806. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018