Når du fx i en skriftlig opgave skal angive en iBog som kilde, bør din kildehenvisning indeholde disse oplysninger:

  • Forfatternavn (eller anden person, der er ansvarlig for iBogs indhold).
  • Titel på iBog.
  • Årstal for udgivelse (hvis årstal ikke er oplyst, angives dette ved at skrive u.å i en parentes efter titlen).
  • Entydig webadresse (URL) til den underside i iBogen, eleven har refereret, citeret eller på anden måde hentet oplysninger fra.
  • Dato for din sidste aflæsning af materialet.

Eksempelvis sådan her:

Hauer, Annette og Birgitte Munk: Tal & skriv! (2010). ibog.talogskriv.systime.dk/index.php. Senest besøgt 3. aug. 2010.

Du vil kunne finde oplysning om forfatter (eller anden ansvarlig), titel og udgivelsesår i dokumentet Om iBogen, som findes i alle Systimes iBøger.

ISBN: 9788761626806. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018